Navigace

Obsah

Termíny svozu odpadů v roce 2020

 

Termíny svozu odpadů v roce 2021

 

Místní poplatky v roce 2020

V roce 2020 se na pokladně Obecního úřadu Lipůvka vybírají v úřední dny

(pondělí a středa v době  8.00 -11.30 a 12.30 – 17.00 hodin) tyto místní poplatky :

Poplatek ze psů dle vyhlášky obce č.1/2019

200,-Kč/pes

Poplatek je splatný nejpozději do 30.06.2020.

U nového poplatku je nutno vyplnit přihlášku k místnímu poplatku za psa, která je na stránkách obce.

 

Poplatek za odpady pro fyzickou osobu dle čl.2 vyhlášky obce č.2/2018

 550,-Kč/osoba – základní sazba, která může být snížena dle zapojení do systému MESOH.

Poplatek je splatný nejpozději do 30.06.2020.

Poplatky je možno uhradit i převodem na účet obce (konkrétní výši poplatku za odpady ověřte u správce poplatku).

č.účtu 1361457369/0800

Variabilní symbol – uveďte číslo domu (v případě bytových domů uveďte za číslo domu číslo bytu)

Specifický symbol – 1341 ( u poplatku za psa)

                                  1340 ( u poplatku za odpady)

Přihláška k místnímu poplatku ze psů

S​​​​ouhlas se zpracováním osobních údajů do evidence psů