Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Finanční transfery
2,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 277 100 Kč
Upravený rozpočet 8 306 100 Kč
Skutečné plnění 493 000 Kč
Plnění 5,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Inv. př. transfery od obcí 5 448 700 5 448 700 0 0,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 1 353 400 1 353 400 0 0,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 800 600 800 600 0 0,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 558 400 558 400 372 000 66,62
NI. př. transf. od obcí 116 000 116 000 92 000 79,31
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 29 000 29 000 100,00
Celkem 8 277 100 8 306 100 493 000 5,94
sestaveno ke dni 31. 8. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 Staženo: 117x | 29.05.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 MŠ Staženo: 241x | 09.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ZŠ Staženo: 234x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet ZŠ 2019 Staženo: 215x | 09.01.2019

Schválený rozpočet MŠ 2019 Staženo: 222x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 199x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 96x | 29.05.2019

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 201x | 16.01.2019