Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Finanční transfery
10,17 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 277 100 Kč
Upravený rozpočet 9 474 200 Kč
Skutečné plnění 2 424 538 Kč
Plnění 25,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Inv. př. transfery od obcí 5 448 700 5 448 700 0 0,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 1 353 400 2 497 500 1 144 038 45,81
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 800 600 200 600 0 0,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 558 400 558 400 511 500 91,60
NI. př. transf. od obcí 116 000 116 000 116 000 100,00
Inv.př. transfery ze státních fondů 0 600 000 600 000 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 24 000 24 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 29 000 29 000 100,00
Celkem 8 277 100 9 474 200 2 424 538 25,59
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 Staženo: 487x | 29.05.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 MŠ Staženo: 539x | 09.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ZŠ Staženo: 472x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet ZŠ 2019 Staženo: 464x | 09.01.2019

Schválený rozpočet MŠ 2019 Staženo: 503x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 531x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 464x | 29.05.2019

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 609x | 16.01.2019