Navigace

Obsah

 

 

 


Informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Dokumenty zastupitelstva obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2018 až 2022

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
oznámeni o jednání zastupitelstva obce 05.12.2019 13.12.2019

Volební období 2014 až 2018

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2010 až 2014

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2006 až 2010

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočty obce, příspěvkových organizací a rozpočtová opatření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu Základní školy na rok 2020 27.11.2019 14.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2021-2022 27.11.2019 14.12.2019
Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2020 27.11.2019 14.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2021-2022 27.11.2019 14.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 27.11.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 6/2019 11.11.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019 07.10.2019 31.05.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019 09.09.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019 04.09.2019 30.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018 09.07.2019 31.07.2020
Střednědobý výhled obce na rok 2020-2021 E 28.06.2019 29.06.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2019 28.06.2019 28.06.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 29.05.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 29.05.2019
Schválený rozpočet obce na rok 2019 15.04.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření 7/2018 16.01.2019
Schválený rozpočet ZŠ 2019 09.01.2019 28.02.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 MŠ 09.01.2019 28.02.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ZŠ 09.01.2019 28.02.2020
Schválený rozpočet MŠ 2019 09.01.2019 28.02.2020
Schválená pravidla rozpočtového provizoria 09.01.2019 28.02.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lipůvka 2019 - 2020 21.05.2018 31.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Lipůvka 2019 - 2020 20.12.2017 31.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Lipůvka 2019 - 2020 20.12.2017 31.12.2019

Dokumenty obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Zprávy společnosti E.ON Energie, a. s.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Informace z obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
povinně zveřejňované informace 17.07.2017 02.08.2027

Kultura a volný čas

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Územní plán obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Změna ÚP Lip1, Lip2-Lip13

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Prodeje, pronájmy a záměry provést stavbu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Informace z jiných úřadů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Svazek VAS - prodloužení vodovodu a kanalizace Pod Bytovkou E 09.12.2019 10.12.2022
Svazek VAS - napojení kanalizačních vyústí E 04.11.2019 05.11.2022
Svazek VAS - vodovod a splašková kanalizace-díly k Lažanům E 01.10.2019 02.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.5/2019 E 26.06.2019 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019 E 30.05.2019 31.05.2022
VPS na úseku sociálně právní ochrany dětí E 30.05.2019 31.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019 E 29.05.2019 30.05.2022
dodatek ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na financování díla Lipůvka RD - komunikace, kanalizace, vodovod E 14.03.2019 15.03.2022
dodatek č.1 - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka " E 10.09.2018 11.09.2021
Smlouva o účasti Obce Lipůvka na financování díla "Lipůvka, RD - komunikace, kanalizace, vodovod" E 14.08.2018 15.08.2021
dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.3/2018 E 03.08.2018 04.08.2021
VP smlouva o poskytnutí dotace 2/2018 E 12.06.2018 13.06.2021
VP smlouva o poskytnutí dotace č.1 2018 E 31.05.2018 01.06.2021
VP smlouva o poskytnutí dotace č. 3 2018 E 31.05.2018 01.06.2021
dodatek č.2 ke smlouvě o účasti obce Lipůvka na financování díla "Zásobování obcí lipůvka - Svinošice pitnou vodou" E 18.12.2017 19.12.2020
dodatek č.1 ke smlouvě o spolufinancování díla - Zásobování obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou E 02.11.2017 03.11.2020
Smlouva o účasti Obce Lipůvka na financování díla - Zásobování obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou E 11.10.2017 12.10.2020
VPS o poskytnutí dotace 2/2017 E 29.05.2017 30.05.2020
VPS o poskytnutí dotace 3/2017 E 29.05.2017 30.05.2020
VPS o poskytnutí dotace č.1/2017 E 27.04.2017 28.04.2020
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Kuřim-Lipůvka" 31.01.2017 16.12.2027
VPS na úseku projednávání přestupků 25.07.2016 29.05.2029