Navigace

Obsah

 

 

 


Informace

Dokumenty zastupitelstva obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2018 až 2022

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2014 až 2018

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2010 až 2014

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2006 až 2010

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočty obce, příspěvkových organizací a rozpočtová opatření

Dokumenty obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Zprávy společnosti E.ON Energie, a. s.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
oznámení o přerušení dodávky el.energie 24.09.2020 14.10.2020

Informace z obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 14.08.2020 05.10.2020
oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje 14.08.2020 05.10.2020

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
povinně zveřejňované informace 17.07.2017 02.08.2027

Kultura a volný čas

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Územní plán obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Změna ÚP Lip1, Lip2-Lip13

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Prodeje, pronájmy a záměry provést stavbu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Informace z jiných úřadů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VPS o poskytnutí dotace č. 2/2020 28.05.2020 31.12.2021
Svazek VAS-Smlouva o účasti obce Lipůvka na fin.díla Lipůvka,splaš. kanal.od hřiště 28.05.2020 31.12.2021
VPS o poskytnutí dotace č. 4/2020 20.05.2020 30.06.2021
VPS o poskytnutí dotace č. 1/2020 E 19.05.2020 20.05.2023
Svazek VAS - vodovod a splašková kanalizace-díly k Lažanům-dodatek 1 E 18.12.2019 19.12.2022
Svazek VAS - prodloužení vodovodu a kanalizace Pod Bytovkou E 09.12.2019 10.12.2022
Svazek VAS - napojení kanalizačních vyústí E 04.11.2019 05.11.2022
Svazek VAS - vodovod a splašková kanalizace-díly k Lažanům E 01.10.2019 02.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.5/2019 E 26.06.2019 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019 E 30.05.2019 31.05.2022
VPS na úseku sociálně právní ochrany dětí E 30.05.2019 31.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019 E 29.05.2019 30.05.2022
dodatek ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na financování díla Lipůvka RD - komunikace, kanalizace, vodovod E 14.03.2019 15.03.2022
dodatek č.1 - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka " E 10.09.2018 11.09.2021
Smlouva o účasti Obce Lipůvka na financování díla "Lipůvka, RD - komunikace, kanalizace, vodovod" E 14.08.2018 15.08.2021
dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.3/2018 E 03.08.2018 04.08.2021
VP smlouva o poskytnutí dotace 2/2018 E 12.06.2018 13.06.2021
VP smlouva o poskytnutí dotace č.1 2018 E 31.05.2018 01.06.2021
VP smlouva o poskytnutí dotace č. 3 2018 E 31.05.2018 01.06.2021
dodatek č.2 ke smlouvě o účasti obce Lipůvka na financování díla "Zásobování obcí lipůvka - Svinošice pitnou vodou" E 18.12.2017 19.12.2020
dodatek č.1 ke smlouvě o spolufinancování díla - Zásobování obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou E 02.11.2017 03.11.2020
Smlouva o účasti Obce Lipůvka na financování díla - Zásobování obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou E 11.10.2017 12.10.2020
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Kuřim-Lipůvka" 31.01.2017 16.12.2027
VPS na úseku projednávání přestupků 25.07.2016 29.05.2029