Navigace

Obsah

Od 16.3.2020 do odvolání je Obecní úřad Lipůvka pro veřejnost uzavřen. 

Ke komunikaci využijte kontaktní e-maily a DS.

Agendy CZECH-POINT v úředních hodinách pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod.

 

 

Podrobnější informace viz. aktuality - níže, další informace na stránkách ministersva zdravotnictví a ministerstva vnitra. 

 

Mateřská škola Lipůvka je od 17.3.2020 do odvolání uzavřena. 

 

Občané, kteří budou mít v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření zájem

o donášku léků a potravin, popřípadě hlídání dětí, kontaktujte starostu obce - 731173800

 

Od půlnoci dne 18.3.2020 začal platit zákaz vycházení na veřejnost bez zakrytí úst a nosu.

Roušku je možno nahradit šátkem, šálou atd.

Obec hledá dobrovolníky na šití roušek. Materiál dodá. Kontaktujte starostu obce – 731173800

 

ZMĚNA - Od 8.00 do 10.00 hodin jsou obchody s potravinami a drogerií vyhrazeny pro občany starší 65 let s plochou nad 500m2. Lékárny bez omezení.

logo

Nakládání s odpady v obci Lipůvka 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je pořízení sběrných nádob na tříděný odpad a doplňkové vybavení pro komplexní systém svozu jak nádob, tak i nově z pytlového sběru v obci Lipůvka. Realizací tohoto projektu dejde ke snížení produkce odpadů o cca 67,391 t/rok. 

Celkové způsobilé výdaje : 1 553 970 Kč

dotace EU : 1 320 875 Kč (85%)

příspěvek příjemce dotace podpory : 233 095 Kč (15%)

datum reaslizace projektu : 13.11.2018

datum ukončení projektu : 31.5.2019

řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR

příjemce dotace : Obec Lipůvka 

loga


 


logo

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Lipůvka
reg. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001039

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v
exponovaném území. Cílů projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní
požární cisterny na vodu.

Celkový rozpočet projektu: 7 619 975,00
Výše dotace: 6 857 977,50

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 


 

 

 

První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat, že sem proniklo poměrně brzy i křesťanství, a to již v době, kdy ještě byla na Moravě živá cyrilometodějská tradice. Nasvědčuje tomu kostelík sv.Klimenta, který stával na návrší asi 1,5 km jihozápadně od Lipůvka. Kostel byl za reforem Josefa II. Roku 1787 zrušen. Farním kostelem Lipůvka zůstal až do roku 1750, kdy byl postaven v obci současný kostel sv.Cecílie.

Aktuality

08.04.2020 - 11.05.2020

FÚ - veřejná vyhláška

Detail Úřední deska

08.04.2020 - 17.04.2020

oznámeni o jednání zastupitelstva obce

Detail Úřední deska

06.04.2020 - 31.12.2022

MZ ČR - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Detail Úřední deska

27.03.2020 - 30.05.2020

Charita Blansko

Detail Úřední deska

20.03.2020 - 30.06.2020

otevírací doba pošty

Detail Úřední deska