Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Daňové
51,97 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 23 875 700 Kč
Upravený rozpočet 22 194 400 Kč
Skutečné plnění 21 272 018 Kč
Plnění 95,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 10 972 000 10 367 000 10 042 778 96,87
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 5 647 000 5 207 000 5 020 827 96,42
Daň z příjmů práv. osob 4 600 000 4 010 000 3 666 819 91,44
Daň z nemovitých věcí 790 000 790 000 735 898 93,15
Poplatek za provoz systému KO 580 000 580 000 579 028 99,83
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 480 000 470 000 489 637 104,18
Daň z příjmů práv. osob za obce 294 500 294 500 294 500 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 150 000 113 700 80 169 70,51
Daň z hazardních her 120 000 120 000 138 677 115,56
Správní poplatky 77 000 77 000 61 610 80,01
Poplatek ze psů 55 200 55 200 56 598 102,53
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk 50 000 50 000 29 148 58,30
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 50 000 50 000 70 292 140,58
Poplatek ze užívání veř. prostr. 10 000 10 000 6 000 60,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 37 0,00
Celkem 23 875 700 22 194 400 21 272 018 95,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.