Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Nedaňové
16,57 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 370 000 Kč
Upravený rozpočet 7 370 000 Kč
Skutečné plnění 6 782 149 Kč
Plnění 92,02 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce 5 792 400 5 792 400 5 792 366 100,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 951 200 951 200 332 225 34,93
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 271 000 271 000 245 195 90,48
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 194 200 194 200 229 267 118,06
Příjmy z pronájmu pozemků 100 000 100 000 81 708 81,71
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 32 000 32 000 49 644 155,14
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 28 000 28 000 3 300 11,79
Příjmy z úroků 1 200 1 200 1 409 117,42
Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 46 885 0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 0 150 0,00
Celkem 7 370 000 7 370 000 6 782 149 92,02
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.