Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Finanční transfery
31,46 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 652 300 Kč
Upravený rozpočet 13 176 200 Kč
Skutečné plnění 12 876 059 Kč
Plnění 97,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 536 300 536 300 536 300 100,00
NI. př. transf. od obcí 116 000 116 000 116 000 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 300 000 0 0,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 61 600 61 509 99,85
Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.r. 0 10 000 000 10 000 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 1 712 300 1 712 250 100,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 450 000 450 000 100,00
Celkem 652 300 13 176 200 12 876 059 97,72
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.