Navigace

Obsah

Jak vznikl znak obce a vlajka obce

Původní znak obce pochází patrně z 2. poloviny 18. století. V oválném poli se nacházela vztyčená radlice, n a jejímž hrotu sedí pták, po pravé kolmo dolů krojidlo a oválný opis v němčině zní DORF – LIPŮVKA.

Současný znak pochází z roku 2002. Je složen z kotvy sv. Klimenta, která přechází v dvouramenný kříž. Její umístění v kořenech mohutné lípy symbolizuje stáří, název a význam lokality.

Kostel sv. Klimenta byl údajně založen věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, když k nám přišli šířit křesťanství. Tito misionáři pocházeli z Byzantské říše (symbol dvojramenného kříže) a přinesli ostatky sv. Klimenta, který zahynul jako misionář v oblasti u Černého moře (poloostrov Krym), když byl  podle legendy na příkaz císaře Traiána (98 – 117 n. l.)  vhozen do moře s kotvou uvázanou kolem krku.  Krymští křesťané jeho tělo nalezli a pohřbili. Svatý Konstantin (Cyril) v roce 861 nalezl kotvu i ostatky sv. Klimenta.