Navigace

Obsah

 

 

llogo

Nakládání s odpady v obci Lipůvka 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního progrymu Životní prostředí 

Předmětem podpory je pořizování sběrných nádob na tříděný odpad a doplňkové vybavení pro komplexní systém svozu jak nádob, tak i nově z pytlového sběru v obci Lipůvka. Realizací tohoto projektu klesne produkce odpadů cca o 67,391 t/rok. 

celkové způsobilé výdaje : 1 553 970 Kč

dotace EU : 1 320 875 Kč (85%)

příspěvek příjemce dotace : 233 095 Kč (15%)

datum realizace projektu : 13.11.2018

datum ukončení projektu : 31.5.2019

řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR

příjemce dotace : Obec Lipůvka 

 

loga


 


logo

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Lipůvka
reg. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001039

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v
exponovaném území. Cílů projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní
požární cisterny na vodu.

Celkový rozpočet projektu: 7 619 975,00
Výše dotace: 6 857 977,50

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

llogo

Adaptační strategie na změnu klimatu Kuřimska

 

Výše uděleného grantu       1 190 249,71 Kč

Prostředky z Norských fondů 1 011 712,26 Kč

Prostředky Fondu                178 537,45 Kč

 

Supported by grant from the people of Norway

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů

https://www.kurim.cz/cs/samosprava/investicni-akce-2020/adaptacni-strategie-na-klimatickou-zmenu-regionu-kurimska.html

https://www.kurim.cz/cs/samosprava/investicni-akce/adaptacni-strategie-na-klimatickou-zmenu-regionu-kurimska.html


 

 

 

První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat, že sem proniklo poměrně brzy i křesťanství, a to již v době, kdy ještě byla na Moravě živá cyrilometodějská tradice. Nasvědčuje tomu kostelík sv.Klimenta, který stával na návrší asi 1,5 km jihozápadně od Lipůvka. Kostel byl za reforem Josefa II. Roku 1787 zrušen. Farním kostelem Lipůvka zůstal až do roku 1750, kdy byl postaven v obci současný kostel sv.Cecílie.

Aktuality

01.12.2023 - 30.06.2024

oznámení o zveřejnění dokumentů

Detail Úřední deska

24.11.2023 - 31.12.2023

Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2025-2026

Detail Úřední deska

22.11.2023 - 31.12.2023

Návrh střednědobého výhledu ZŠ na rok 2025-2026

Detail Úřední deska

22.11.2023 - 31.12.2023

Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2024

Detail Úřední deska

22.11.2023 - 31.12.2023

Návrh střednědobého výhledu MŠ na rok 2025-2026

Detail Úřední deska