Navigace

Obsah

 

 

 


Informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Dokumenty zastupitelstva obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2018 až 2022

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
oznámeni o jednání zastupitelstva obce 15.06.2021 23.06.2021

Volební období 2014 až 2018

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2010 až 2014

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volební období 2006 až 2010

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočty obce, příspěvkových organizací a rozpočtová opatření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 2/2021 07.05.2021 30.06.2022
Schválený závěrečný účet za rok 2020 28.04.2021 30.06.2022
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 01.04.2021 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 01.04.2021 30.06.2022
Schválený střednědobý výhled obce Lipůvka na roky 2022-2023 E 04.03.2021 30.06.2022
Schválený rozpočet obce Lipůvka na rok 2021 E 04.03.2021 05.03.2024
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 05.02.2021 30.06.2021
Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2022-2023 05.02.2021 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020 E 18.01.2021 30.06.2021
Rozpočtové provizorium obce Lipůvka na rok 2021 04.01.2021 31.12.2021
Schválený rozpočet MŠ Lipůvka na rok 2021 14.12.2020 31.12.2021
Schválený střednědobý výhled MŠ Lipůvka na roky 2022-2023 14.12.2020 31.12.2021
Schválený rozpočet ZŠ Lipůvka na rok 2021 14.12.2020 31.12.2021
Schválený střednědobý výhled ZŠ Lipůvka na roky 2022-2023 14.12.2020 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2020 02.12.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2020 19.10.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020 08.09.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2020 14.08.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2020 14.08.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2020 22.07.2020 30.06.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2019 22.06.2020 30.06.2021
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 20.05.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 19.05.2020 30.06.2021
Schválený rozpočet obce Lipůvka na rok 2020 27.04.2020 30.06.2021
Schválený střednědobý výhled obce Lipůvka na roky 2021-2022 27.04.2020 30.06.2021
Střednědobý výhled obce na rok 2020-2021 E 28.06.2019 29.06.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 29.05.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 29.05.2019
Rozpočtové opatření 7/2018 16.01.2019

Dokumenty obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Domovní řád pro BD ve vlastnictví a správě obce Lipůvka 01.06.2021 17.06.2021
Kritéria pro přidělování nájemních bytů 28.05.2021 30.06.2031

Zprávy společnosti E.ON Energie, a. s.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Informace z obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
povinně zveřejňované informace 17.07.2017 02.08.2027

Kultura a volný čas

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Územní plán obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Změna ÚP Lip1, Lip2-Lip13

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Změna územního plánu Lip2-Lip14

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Prodeje, pronájmy a záměry provést stavbu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
záměr obce prodat p.č. 371, 374 21.04.2021 30.06.2021

Informace z jiných úřadů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VPS o poskytnutí dotace 1/2021 E 28.04.2021 29.04.2024
VPS o poskytnutí dotace 2/2021 E 28.04.2021 29.04.2024
VPS o poskytnutí dotace 3/2021 E 28.04.2021 29.04.2024
Svazek VAS - rekonstrukce kanalizace a vodovodu,ul.Školní E 08.03.2021 09.03.2024
Svazek VAS - odkanalizování obcí E 08.03.2021 09.03.2024
Smlouva o účasti obce Lipůvka na fin.díla Lipůvka,splaš. kanal.od hřiště-dodatek č. 1 E 10.02.2021 11.02.2024
VPS o poskytnutí dotace č. 2/2020 E 28.05.2020 29.05.2023
Svazek VAS-Smlouva o účasti obce Lipůvka na fin.díla Lipůvka,splaš. kanal.od hřiště E 28.05.2020 29.05.2023
VPS o poskytnutí dotace č. 4/2020 E 20.05.2020 21.05.2023
VPS o poskytnutí dotace č. 1/2020 E 19.05.2020 20.05.2023
Svazek VAS - vodovod a splašková kanalizace-díly k Lažanům-dodatek 1 E 18.12.2019 19.12.2022
Svazek VAS - prodloužení vodovodu a kanalizace Pod Bytovkou E 09.12.2019 10.12.2022
Svazek VAS - napojení kanalizačních vyústí E 04.11.2019 05.11.2022
Svazek VAS - vodovod a splašková kanalizace-díly k Lažanům E 01.10.2019 02.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.5/2019 E 26.06.2019 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019 E 30.05.2019 31.05.2022
VPS na úseku sociálně právní ochrany dětí E 30.05.2019 31.05.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019 E 29.05.2019 30.05.2022
dodatek ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na financování díla Lipůvka RD - komunikace, kanalizace, vodovod E 14.03.2019 15.03.2022
dodatek č.1 - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka " E 10.09.2018 11.09.2021
Smlouva o účasti Obce Lipůvka na financování díla "Lipůvka, RD - komunikace, kanalizace, vodovod" E 14.08.2018 15.08.2021
dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.3/2018 E 03.08.2018 04.08.2021
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Kuřim-Lipůvka" 31.01.2017 16.12.2027
VPS na úseku projednávání přestupků 25.07.2016 29.05.2029