Obsah

Klub seniorů byl založen v roce 1986. U jeho zrodu stála paní Milada Prášková. Senioři se pravidelně scházejí od podzimu do jara, pořádají besedy, přednášky, zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí, návštěvy divadel, pomáhají při úklidu parku. V současné době je vedoucím této organizace pan Břetislav Svánovský. Klub má kolem stovky členů.