Navigace

Obsah

Myslivecký spolek Lipůvka – Lažany

Myslivecký spolek  hospodaří v honitbě o rozloze 812 ha zahrnující katastry obcí Lipůvka, Lažany, Svinošice a Šebrov.

Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivosti v honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a veřejně prospěšná činnost.

Spolek plní své hlavní poslání směřující k zvelebování myslivosti:

  • zajišťuje a zlepšuje životní prostředí
  • zajišťuje a zlepšuje životní prostředí zvěře 
  • zajišťuje veřejnou propagací myslivosti a ochrany přírody, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí, Myslivecký ples, Den země a jiné
  • zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni
  • zajišťuje odpovídající veterinární opatření dle příslušných právních předpisů a pokynů veterinárních orgánů


    Myslivecký spolek Lipůvka má v současné době 11 členů.