Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Nedaňové
12,06 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 885 100 Kč
Upravený rozpočet 2 824 200 Kč
Skutečné plnění 2 047 199 Kč
Plnění 72,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 853 000 853 000 353 284 41,42
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 706 000 1 558 000 1 416 082 90,89
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 274 200 274 200 154 525 56,35
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 47 000 47 000 22 929 48,79
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů 3 900 3 000 2 919 97,30
Příjem z úroků 1 000 1 000 69 6,90
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 0 60 000 54 495 90,83
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 10 116 0,00
Příjem z pojistných plnění 0 28 000 28 000 100,00
Přijaté peněžité neinvestiční dary 0 0 4 780 0,00
Celkem 1 885 100 2 824 200 2 047 199 72,49
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.