Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Finanční transfery
8,69 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 644 200 Kč
Upravený rozpočet 1 950 200 Kč
Skutečné plnění 1 475 237 Kč
Plnění 75,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 878 100 980 500 980 487 100,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 565 300 564 400 282 180 50,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 800 218 700 123 900 56,65
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 88 700 88 670 99,97
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 97 900 0 0,00
Celkem 1 644 200 1 950 200 1 475 237 75,65
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.