Navigace

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Lipůvka

Policie ČR, Územní odbor Blansko, dopravní inspektorát

 

hledá možné svědky dopravní nehody, která se stala 13.5.2016 v 9.05 hod. na přechodu pro chodce na silnici I/43

v obci Lipůvka před bistrem U Šipků.

 

Tel. kontakty : 974 631 262, 974 631 255, popř. na linku 158

První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat, že sem proniklo poměrně brzy i křesťanství, a to již v době, kdy ještě byla na Moravě živá cyrilometodějská tradice. Nasvědčuje tomu kostelík sv.Klimenta, který stával na návrší asi 1,5 km jihozápadně od Lipůvka. Kostel byl za reforem Josefa II. Roku 1787 zrušen. Farním kostelem Lipůvka zůstal až do roku 1750, kdy byl postaven v obci současný kostel sv.Cecílie.

Aktuality