Navigace

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Lipůvka

logo

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Lipůvka
reg. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001039

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v
exponovaném území. Cílů projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní
požární cisterny na vodu.

Celkový rozpočet projektu: 7 619 975,00
Výše dotace: 6 857 977,50

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 


 

 

Obec Lipůvka zavádí službu Mobilní rozhlas

banner

 

První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat, že sem proniklo poměrně brzy i křesťanství, a to již v době, kdy ještě byla na Moravě živá cyrilometodějská tradice. Nasvědčuje tomu kostelík sv.Klimenta, který stával na návrší asi 1,5 km jihozápadně od Lipůvka. Kostel byl za reforem Josefa II. Roku 1787 zrušen. Farním kostelem Lipůvka zůstal až do roku 1750, kdy byl postaven v obci současný kostel sv.Cecílie.

Aktuality

30.05.2019 - 31.05.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019

Detail Úřední deska

29.05.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021

Detail Úřední deska

29.05.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Detail Úřední deska

29.05.2019 - 30.05.2022

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019

Detail Úřední deska

16.05.2019 - 30.06.2019

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Detail Úřední deska