Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
18,42 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 280 000 Kč
Upravený rozpočet 4 380 000 Kč
Skutečné čerpání 3 585 732 Kč
Čerpání 81,87 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ostatní nakládání s odpady 1 650 000 1 530 000 1 170 850 76,53
Monitoring nakládání s odpady 950 000 1 010 000 727 307 72,01
Sběr a odvoz ostatních odpadů 900 000 1 000 000 991 173 99,12
Sběr a odvoz komunálních odpadů 500 000 500 000 436 765 87,35
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 200 000 260 000 223 180 85,84
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 80 000 80 000 36 457 45,57
Celkem 4 280 000 4 380 000 3 585 732 81,87
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 Staženo: 171x | 29.05.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 MŠ Staženo: 292x | 09.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ZŠ Staženo: 278x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet ZŠ 2019 Staženo: 263x | 09.01.2019

Schválený rozpočet MŠ 2019 Staženo: 281x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 252x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 152x | 29.05.2019

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 256x | 16.01.2019