Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
24,53 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 280 000 Kč
Upravený rozpočet 4 280 000 Kč
Skutečné čerpání 3 052 996 Kč
Čerpání 71,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ostatní nakládání s odpady 1 650 000 1 650 000 1 154 597 69,98
Monitoring nakládání s odpady 950 000 950 000 727 307 76,56
Sběr a odvoz ostatních odpadů 900 000 900 000 654 961 72,77
Sběr a odvoz komunálních odpadů 500 000 500 000 319 274 63,85
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 200 000 200 000 160 400 80,20
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 80 000 80 000 36 457 45,57
Celkem 4 280 000 4 280 000 3 052 996 71,33
sestaveno ke dni 31. 8. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 Staženo: 94x | 29.05.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 MŠ Staženo: 217x | 09.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ZŠ Staženo: 209x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet ZŠ 2019 Staženo: 184x | 09.01.2019

Schválený rozpočet MŠ 2019 Staženo: 193x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 174x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 73x | 29.05.2019

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 178x | 16.01.2019