Menu
Obec Lipůvka
Obec Lipůvka

Sál obecního úřadu

Provozní řád kulturního zařízení v budově Obecního úřadu v Lipůvce 

Obec Lipůvka, na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 31. 03. 2024, vydává provozní řád kulturního zařízení obce v budově Obecního úřadu v Lipůvce (dále jen „sál“ nebo „zasedací místnost“).

Čl. 1 

Úvodní ustanovení

Provozní řád sálu nebo zasedací místnosti určuje podmínky, pravidla a povinnosti nájemce nebo vypůjčitele sálu nebo zasedací místnosti a přilehlých prostor.

Sál se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu v Lipůvce s příslušenstvím tj. vstupní chodba, sál s podiem o kapacitě 199 míst, místnosti za podiem, kuchyňkou se zařízením dle inventáře, sociálním zařízením (WC muži, WC ženy), šatna.

Zasedací místnost o kapacitě 30 míst se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu v Lipůvce s příslušenstvím, tj, vstupní chodba a sociální zařízení (WC muži, WC ženy).

Sál a zasedací místnost je účelovým zařízením určeným k pořádání akcí organizací i jednotlivci. Akcemi se rozumí kulturní, sportovní, společenské a ostatní činnosti včas oznámené a zapsané v seznamu akcí, povolené obecním úřadem.

Čl. 2 

Objednání akce

1. Nájemce nebo vypůjčitel prostor je povinen včas zarezervovat druh akce, termín konání a jméno odpovědné osoby/pořadatele, která zodpovídá za průběh celé akce a komu bude správcem objektu vydán klíč od sálu nebo zasedací místnosti.

2. Nájemce (vypůjčitel) musí být starší 18 let.

3. Správce vede elektronický rezervační systém se seznamem akcí.

4. Správce termín akce v rezervačním systému potvrdí nebo zamítne.  Při kolizi termínů má přednost při pořádání akcí obec, následně místní spolky a až poté ostatní organizace a jednotlivci.

5. V případě vyhlášení voleb či referenda na datum, které je již třetí stranou zarezervováno a potvrzeno, tato rezervace se ruší. OÚ bude nájemce informovat o přesunu jeho rezervace na jiný termín.

Čl. 3 

Vydání nájemci nebo vypůjčiteli

1. Předání pronajatých prostor, příslušenství dle inventáře a klíčů pro nájemce nebo vypůjčitele je den před konáním nahlášené akce.

2. S používáním příslušenství je nájemce nebo vypůjčitel řádně seznámen pověřenou osobou.

3. Nájemce nebo vypůjčitel převezme pronajaté nebo vypůjčené prostory a potvrdí, že vybavení a příslušenství je v pořádku.

4. Sál nebo zasedací místnost je vydáván uklizený a upravený.

5. Při převzetí prostoru je pořadatel seznámen s umístěním hasicích přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit.

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti organizátora při průběhu akce

1. Organizátor zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor až do předání správci budovy.

2. Odpovědná osoba a pořadatelé odpovídají při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu České republiky, jedná-li se o akci neveřejnou také za zabránění vstupu nepovolaných osob.

3. Kouření v objektu není povoleno, pouze venku.

4. Pořadatel odpovídá za pořádek v bezprostředním okolí kulturního zařízení.

5. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově, zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba nájemce, uvedená v dohodě o pronájmu. Jde-li o akci organizace, zodpovídá prostřednictvím organizace, kterou zastupuje.

6. Vlastník objektu Obec Lipůvka nezodpovídá za škody vzniklé nájemci nebo vypůjčiteli při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce.

7. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům, zástupcům obce a řídit se pokyny správce budovy. Obec nezodpovídá za úrazy způsobené v prostorách sálu a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.

Čl. 5 

Povinnosti pořadatele po skončení akce a předání správci budovy

1. Po skončení akce zajistí nájemce nebo vypůjčitel vyklizení pronajatých prostor a úklid prostor. Pytle s odpadem umístí nájemce nebo vypůjčitel v suterénu OÚ.

2. Po skončení akce je nájemce nebo vypůjčitel povinen předat klíče od pronajatých prostor zpět správci budovy, přičemž oznámí případné vzniklé závady.

3. Správce budovy provede kontrolu zařízení a pronajatých prostor. O případně vzniklých škodách sepíše správce budovy s nájemcem protokol a obecní úřad stanoví na jeho základě výši škody. Nájemce nebo vypůjčitel je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

4. Platbu za zapůjčení kulturního zařízení provede nájemce nebo vypůjčitel na základě vystavené faktury v době splatnosti.

Čl. 6 

Cena pronájmu

Cena pronájmu sálu : 150,-Kč/ hodina (bez DPH),    3.600,- Kč / den  (vč. DPH)

V případě několikadenního pronájmu (např. akce od pá. do ne.) výše nájmu 4.600,- Kč (vč. DPH)

Cena pronájmu zasedací místnosti : 50,-Kč/hodina (bez DPH), 1.200,- Kč/ den (akce) vč. DPH

Čl. 7 

Osvobození

1.Spolkům a organizacím při Obecním úřadu v Lipůvce při pořádání tradičních akcí, valných hromad a schůzí spolků a organizací se nájemné neúčtuje.

2. Nájemné se neúčtuje za taneční nácviky dětí, mládeže a dospělých za účelem nácviků na kulturní akce pořádané obcí nebo spolky a organizacemi v obci.

Čl. 8 

Účinnost

Účinnost tohoto provozního řádu je od 01.04.2024 a současně se ruší předchozí podmínky pronájmu sálu.

Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Informace, které se Vám budou hodit

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rezervační systém

Rezervační systém
Pronájmy OU
Pronájmy sportoviště

Rezervační systém

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

Obec Lipůvka