Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Daňové
78,38 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 23 530 800 Kč
Upravený rozpočet 23 805 500 Kč
Skutečné plnění 13 306 794 Kč
Plnění 55,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 12 665 300 12 665 300 6 534 900 51,60
Příjem z daně z příjmů právnických osob 4 519 000 4 519 000 2 417 546 53,50
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 3 655 000 3 655 000 1 804 834 49,38
Příjem z daně z nemovitých věcí 735 000 735 000 654 695 89,07
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 604 600 604 600 342 284 56,61
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 600 000 600 000 699 395 116,57
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 185 000 459 700 459 610 99,98
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 153 700 153 700 68 836 44,79
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 138 000 138 000 104 030 75,38
Příjem ze správních poplatků 70 000 70 000 44 470 63,53
Příjem z poplatku ze psů 55 200 55 200 51 200 92,75
Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 50 000 50 000 46 200 92,40
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 50 000 50 000 0 0,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 40 000 40 000 64 504 161,26
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 10 000 10 000 14 290 142,90
Celkem 23 530 800 23 805 500 13 306 794 55,90
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.