Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Daňové
79,06 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 20 876 200 Kč
Upravený rozpočet 21 824 300 Kč
Skutečné plnění 24 272 960 Kč
Plnění 111,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 11 572 700 11 572 700 12 076 193 104,35
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 3 515 000 3 515 000 3 836 496 109,15
Daň z příjmů práv. osob 3 363 700 4 344 200 5 404 764 124,41
Daň z nemovitých věcí 735 000 735 000 836 621 113,83
Poplatek za provoz systému KO 540 000 540 000 542 734 100,51
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 520 000 520 000 640 430 123,16
Daň z příjmů práv. osob za obce 216 600 184 200 184 110 99,95
Daň z hazardních her 138 000 138 000 178 216 129,14
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 100 000 100 000 247 049 247,05
Správní poplatky 60 000 60 000 76 140 126,90
Poplatek ze psů 55 200 55 200 55 280 100,14
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk 50 000 50 000 103 537 207,07
Poplatek ze užívání veř. prostr. 10 000 10 000 9 210 92,10
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 8 0,00
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 75 800 0,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0 0 6 372 0,00
Celkem 20 876 200 21 824 300 24 272 960 111,22
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.