Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Nedaňové
8,83 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 207 000 Kč
Upravený rozpočet 1 263 600 Kč
Skutečné plnění 2 709 550 Kč
Plnění 214,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 530 200 530 200 1 048 306 197,72
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 277 000 277 000 323 645 116,84
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 204 200 204 200 301 656 147,73
Příjmy z pronájmu pozemků 100 000 100 000 82 596 82,60
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 47 000 47 000 50 792 108,07
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 40 000 40 000 254 276 635,69
Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let 7 400 7 400 7 388 99,84
Příjmy z úroků 1 200 1 200 462 38,50
Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 583 764 0,00
Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce 0 56 600 56 565 99,94
Přijaté neinvestiční dary 0 0 100 0,00
Celkem 1 207 000 1 263 600 2 709 550 214,43
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.