Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Finanční transfery
12,00 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 941 500 Kč
Upravený rozpočet 3 685 600 Kč
Skutečné plnění 3 685 202 Kč
Plnění 99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 1 360 500 545 000 544 951 99,99
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 599 700 1 645 400 1 645 103 99,98
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 565 300 565 300 565 300 100,00
Inv. př. transfery od krajů 300 000 362 000 362 000 100,00
NI. př. transf. od obcí 116 000 200 800 200 800 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 27 000 27 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 340 100 340 048 99,98
Celkem 2 941 500 3 685 600 3 685 202 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.